سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گــر تــو بیایـی غــم از دل بـرود

یکی هست که....

 

 

 

 

 

گاهی وقتی که حس میکنی به آخر خط رسیدی...گیر کردی...افسرده ای...تو این موقع ها چیکار باید کرد؟

 گریـــه و زاری؟

عصبانی شد؟

حبس کردن خودتون؟

نـــــــــه!

حتی با اِحساس

غـــم...

حـماقت...

تـنهایی...

گنــاه...

تــرس...

حقارت...

یــادت باشه...

یــکی

اون بــالا

همیشـــه مراقبت هست

بــه نـظر او

تـــــو  …

درخشنده ای …

بزرگــی...

خیلی استثنایی هستی

و دوســت داره...

و او درقلبتو میزنه و میخواد وارد زندگیت بشه...

با تکرار این دعا به قلبتان دعوتش کنید...

خداوندا خواهش میکنم تمام خطاهایم را ببخش و بر قلب من وارد شو...

*******

خدای خوبی داریم...

آنقدرخوب که با هر مقدار بار گناه ،اگر پشیمان شویم و توبه کنیم باز مهربانانه مارا می بخشد،

آنقدر بخشنده است که باز فرصت جبران را در اختیارمان میگذارد...

آری خدای خوبی داریم خدایی که مشتاقانه مارا مینگرد...

با چنین خدای مهربانی،ناامیدی از درگاهش معنایی ندارد...

 


+ نوشته شده در جمعه 92/10/27 ساعت 2:42 عصر توسط مهدیه نظرات ()