شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

مهديه...

+ امروز جمعــه نيست ولي دلشكستـــه‌ام ... زيــــــرا بــــه انتظـــار ظهـورت نشسته‌ام *يـكشنبه‌اي است تـلخ... * آري گذشت و باز نگاهم تو را نديد ... فــردا دوشنبـــه است، نـــه : يك جمعــــه ي جــديد... .
* هاتف *
:'( :'( :'(
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top