شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ *العجل مولا* که روضه هايمان بي حضور صاحب عزا صفا ندارد ... .... گرچه تو در ميانه ي مايي و ما ز خود غافل ...
*ياس*
العجل مولا...
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top