شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ *شنيده ام که : " الدعاء يرد القضاء " يعني اگر تقديرم به سياه بختي و شقاوت رقم خورده باشد دعاي نازنيني چون تو عاقبت به خيرم خواهد کرد . . .* مي دانم که دعايم مي کني که اگر دعاي مستجابت نبود در آتش سوزان معصيت هايم هزاران بار خاکستر گشته بودم
مهديه...
بيکرانه
يا صاحب الزمان
❀نياز
:'( :'(
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top