شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

مهديه...

+ اربعين رسيد ... . . . زينب با بغض مي آيد مثل کسي که دخترک سه ساله برادرش را جا گذاشته باشد شام ...
:( :( :( :( :(
يا ارحم الراحمين .... ارحم ضيق قلب الامام صاحب الزمان من هذه المصيبه .
يا ارحم الراحمين .... ارحم ضيق قلب الامام صاحب الزمان من هذه المصيبه . - خليل سعيدي
40 روز است که اين فاطميه ان فاطمي را نديده است.. 40 روز است که اين فاطميه با ان فاطمي وداع کرده است..
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top