شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ مقابل پنجره ات نرده کشيده اي... تا عاشقانت دخيل ببندند... من بيمناکم از... کليدي که قفل احساست را بگشايد... و دستي که پنجره ات را...
مهديه...
خدانگه دار دوستان....
خدا نگهدارت :)
پروانگي
يا حق :)
يا علي:)
*غزل* من اين مهديرو ميکشم :دي تو اتاق به من ميگه بيا ياهو بعد اومده اينجا ميگه خدافظ !!!!!!!!
مهديه...
نه تروخدا نکش من الان اومدم:)
ميکشمت :))))))))
مهديه...
غلط املايي؟:)
مهديه...
:))همون ديگه:)
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top